روزنامه : رهبر انقلاب " اگر ملتی ضعیف شد،برای مقابله با او دیگر احتیاجی به جنگ سخت نیست. " ذره بین باشی : درود بر شما. البته شما تجربه دارید.و امتحان کردید و سالهاست که به این نتیجه رسیده اید. این را هم خوب میدانید که برای مقابله با آن ، نرمترین جنگ هم به خوبی جواب می دهد. اما نباید دست آوردها و اکتشافات ارزشمند را رسانه‌ای کرد. بیگانگان و دشمنان ما به قول خودتان همه جا در کمین اند! !! منبع : ذره بین باشی! |
برچسب ها :